Zápisnica: Konferencia 2019

 

ZÁPISNICA: zo dňa 25.4.2014

 

ZÁPISNICA:  Konferencia 22.1.201

 

Schôdza rozšireného výboru OZ Čadca dňa 20.11.2010

Prítomných sedem - ZO  - Čadca,Skalité,Krásno stred, Stará Bystrica,Krásno,Klokočov,Oščadnica

 

program: 1) odovzdanie výstavnych kariet na regionalnu výstavu

              2) schváliť neprijatie za členov ľudí z iných OZ, iných okresov do OZ CHPH Čadca

              3) upresniť predaj vkladov na auto

                  vklad na auto smie byť predaný:

              a) základnej organizácii v ktorej je člen, ktorý ho predáva musí sa to prejednať na schôdzi ZO a podpísať prevod - predseda + tajomník.

                 doklad odovzdať vycvikárovi OZ

              b) ak nie je záujem tak ho odkúpi oblastné združenie Čadca

              4) úhrada za zameranie súradníc

Schválenie:

                     bod č.2 neprijatie za členov ľudí z iných OZ - okresov - schválený v pomere 6 za neprijatie / 1 sa zdržal

                      to znamená že sa nesmú priberať za členov do OZ CHPH Čadca ľudia z iných OZ - okresov.

                     bod č.3  upresnenie  predaja vkladov na auto odstavec a)+ b) schválený jednohlasne   

    

v Čadci    21.11.2010                

                                                                         vycvikár OZ CHPH Laš Anton