Schôdza vycvikárov sa koná v piatok 13.4.2018

 o16°°hod.

v reš. u Jozefka v Čadci.

program:

1) Odovzdanie evidencii a prefotených preukážok od cudzích holubov vrátane preukazov  z OZ Čadca ktoré mate z iných ZO

2) Odovzdanie protokolov o kontrole hodín - (EKS)+ zoznam použivateľov EKS

3) + všetko čo ste neodovzdali na sezónu 2018

 
 

 

 

Derby ročných ZO Čadca 2017 -SLANY

Por. Meno Holub Umiestnenie
v OZ
Čas
1
2
Laš Anton
Polaček V+M
16-SK-01603-3
16-SK-01603-405
316
368
10,32,04
10,34,01
3 Privara Stano 16-SK-01603-508 535 10,35,10
4      
5        
6        
7        
8        
9