predseda KRK:

predseda KRK:

Gužik František

Telefón: +421 918568547

Email:

č.chovateľa: 807

súradnice: 18-47-063 , 49-25-294