člen..

K

Telefón:

Email:

č.chovateľa:

súradnice: