Nová akcia

28.02.2010 13:12

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.