OZNAM:

Nacvik holubov sa pre zlé počasie odkladá o týždeň

Košovanie bude 29.4.2017 podľa harmonogramu.

 

 Derby ročných ZO Čadca 2017 -SLANY

Por. Meno Holub Umiestnenie
v OZ
Čas
1.
2
   
 
 
3        
4      
5        
6        
7        
8        
9