OZNAM:  nová mail adresa /vpravo hore

Pretek Benešov  sa prekladá na piatok 15.9.2017

Košuje sa vo štvrtok 14.9.2017 podľa harmonogramu.

Derby ročných ZO Čadca 2017 -SLANY

Por. Meno Holub Umiestnenie
v OZ
Čas
1
2
Laš Anton
Polaček V+M
16-SK-01603-3
16-SK-01603-405
316
368
10,32,04
10,34,01
3 Privara Stano 16-SK-01603-508 535 10,35,10
4      
5        
6        
7        
8        
9